Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

LiTHE Syras årsmöte protokoll

Publicerad: 2008-06-29 - 00:00 av NN


Ett preliminärt protokoll från vårt årsmöte:

LiTHe Syras årsmöte 08-05-19 mötesprotokoll

$ Årsmötets öppnande

$ Val av mötesordförande
Elin Wiik

$ Val av mötessekreterare
Albert Mollén

$ Val av justerare
Johan Goth och Fredrik Johansson

$ Närvarande vid mötet
Johan Goth, Fredrik Johansson, Albert Mollén, Christopher Mollén, Andreas Nordfors, Henning Tunek, Elin Wiik samt Henric Fröberg (ej medlem)

$ Fråga om mötets behöriga utlysande
Svar Ja

$ Godkännande av dagordning
Svar Ja

$ Adjungeringar
Inga

$ Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs till 0 kr.

$ Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Ingen

$ Val av syrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
Ordförande Elin Wiik
Vice ordförande Johan Kågeman
Webbansvarig Fredrik Johansson
Träningsansvarig Henning Tunek
Kassör Christopher Mollén

$ Val av valberedningens medlemmar
Johan Hydén
Christian Tunek

Propositioner och motioner till årsmötet
Inga

$ Övriga frågor
Förslag på att nästkommande verksamhetsår genomföra en stafett mellan föreningens medlemmar i Norrköping och föreningens medlemmar i Linköping.

Ha med några lag i Lidingöstafetten 2008.

Arrangera en upptaktsträff i september för gamla och nya medlemmar.

Ha med en monter för föreningen på Kalasmottagningen i början av kommande termin, Elin kontaktar ansvarig för kalasmottagningen.

Eventuellt måla ett föreningsmärke i märkesbacken.

Lämna in en ny ansökan till den nya LUST styrelsen om att bilda studentförening, detta med uppdaterade stadgar.

$ Årsmötets avslutande