Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

LiTHe Syras Valmöte 2024

Publicerad: 2024-04-28 - 10:32 av Emil Hamrin


Välkomna till LiTHe Syras Valmöte måndag den 13e Maj. Vi ses i R27 kl 17:15!

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12/5 kl 23:59. Motioner skickas till lithesyra@gmail.com.
Alla medlemmar har rösträtt.

Valberedningens förslag till styrelse 2024/2025:
Ordförande: Gustaf Sjögemark
Kassör: Jakob Österlund
Sekreterare: Ebba Wåhlén
Ledamot: Oskar Wiktorsson, Marcus Englund och Samuel Garpendahl

Valberedning: Emil Hamrin och Ida Edin
Revisor: Lucas Granberg


Förslag på medlemsavgift för 24/25
50 kr


Dagordning:
§ 1 Valmötets öppnande
§ 2 Val av mötets ordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av justeringsman och tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Val av nästa års styrelseledamöter och revisor
§ 8 Val av nästa års valberedning
§ 9 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
§ 10 Behandling av i rätt tid inkomna motioner
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Valmötets avslutande