Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

LiTHe Syras årsmöte 2023

Publicerad: 2023-10-15 - 11:05 av Emil Hamrin


Det har blivit dags för Studentlöparsällskapet LiTHe Syras årsmöte 2023. Varmt välkomna!

Under kvällen kommer vi behandla bland annat inkomna motioner samt diskutera läsåret 2023/2024 s budget.

Se till att anmäla er i träningskalendern så att vi i styrelsen vet hur mycket fika som ska inhandlas.

När? 30 Oktober 17.15
Var? R37, C-huset Campus Valla

Nedan finner ni mötets dagordning.

Årsmötets öppnande
• Val av mötesordförande och
mötessekreterare
• Val av justeringsman och tillika
rösträknare
• Fråga om mötets behöriga
utlysande
• Fastställande av röstlängd för
mötet
• Godkännande av dagordning
• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
presenteras
• Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
presenteras
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående
verksamhetsår
• Diskussion om budget för läsåret 2023/2024
• Godkännande av pågående räkenskapsårs
budget
• Behandling av i rätt tid inkomna motioner
• Övriga frågor
• Årsmötets avslutande

Vill någon medlem lämna in en motion går det alldeles utmärkt. Motionen måste i så fall lämnas in senast 12.00 den 29 oktober för att bli behandlad på årsmötet. Motioner skickas till lithesyra@gmail.com