Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Valmöte 2023

Publicerad: 2023-04-27 - 16:09 av Kalle Järn


Välkomna till LiTHe Syras Valmöte onsdag den 10e Maj. Vi ses i R27 kl 17:15!

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 9/5. Motioner skickas till lithesyra@gmail.com.

Alla medlemmar har rösträtt.

Valberedningens förslag till styrelse 2023/2024:
Ordförande: Emil Hamrin
Kassör: Ida Edin
Sekreterare: Lucas Granberg
Ledamot: Julia Gustavsson, Ida Lanzén och Max Andersson

Valberedning: Kalle Järn och Axel Glavare Karlsson
Revisor: Hugo Johansson


Förslag på medlemsavgift för 23/24
50 kr


Dagordning:
§ 1 Valmötets öppnande
§ 2 Val av mötets ordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av justeringsman och tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 6 Godkännande av dagordning
§ 7 Val av nästa års styrelseledamöter och revisor
§ 8 Val av nästa års valberedning
§ 9 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
§ 10 Behandling av i rätt tid inkomna motioner
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Valmötets avslutande