Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Valmöte 2021

Publicerad: 2021-05-05 - 19:24 av Herman Nedar


Varmt välkomna på Studentlöparsällskapets valmöte 10 maj klockan 18.00!

Alla betalande medlemmar är varmt välkomna att delta ! Det går även att skicka en motion, detta gör ni då genom att skicka ett mejl till lithesyra@gmail.com.

Under valmötet kommer nya styrelsen att väljas in och medlemsavgift att fastställas.
Mötet blir även denna gång via Zoom. Länken finner du nedan:
https://liu-se.zoom.us/j/68686254609

Det kommer även lottas ut ett antal priser under mötet. Det vill ni inte missa!

Dagordning:
§ 1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande mötessekreterare

§3 Val av justeringsperson tillika rösträknare

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande

§5 Fastställande av röstlängd för mötet

§6 Godkännande av dagordning

§7 Val av nästa års styrelseledamöter, firmatecknare och revisor
Valberedningen föreslår till styrelse i Studentlöparsällskapet LiTHe Syra 2021/2022
Ordförande och firmatecknare: Herman Nedar
Kassör och firmatecknare: Lucas Granberg
Sekreterare: Joel Henriksson
Ledamot: Cecilia Winqvist
Ledamot: Kalle Järn
Ledamot: Hugo Johansson
Suppleant: Leo Axelsson

Till revisor föreslår valberedningen Carl Södersten

§8 Val av nästa års valberedning
Valberedningen föreslår Erika Ax och Carl Södersten till Valberedning för Studentlöparsällskapet LiTHe Syra 2021/2022.

§9 Fastställande av medlemsavgift kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften föreslås ligga kvar på 50 kr/läsår.

§10 Behandling av i rätt tid inkomna motioner

§11 Övriga frågor
Leo har förslag om att göra taggfilm inför Beer-Mile och att vi ska jobba för att få mer samarbete med andra föreningar på LiU.
§11 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.Hälsningar Styrelsen 20/21