Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Valmöte

Publicerad: 2019-04-29 - 20:52 av Frida Bergstrand


Hej!
Som medlem i LiTHe Syra är du välkommen till valmöte där du har rösträtt när den nya styrelsen väljs! Mötet kommer att äga rum den 16/5 klockan 19.00 i OL4 på Björnkärrsgatan 2A.

Valberedningens förslag till styrelsen 2019/2020, samt valberedning och revisor ser ut enligt följande:

Ordförande: Carl Södersten (omval)
Sekreterare: Daniel Enico (omval i styrelsen, nyval på post)
Kassör: Herman Nedar (nyval)
Ledamot: Josef Jansson (nyval)

Valberedning: Isak Häggström (sammankallande) och Frida Bergstrand
Revisor: Zahraa Redha

Med vänliga hälsningar styrelsen och valberedningen