Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Kallelse till årsmöte

Publicerad: 2017-09-23 - 22:08 av Frida Bergstrand

Uppdaterad: 2017-09-25 - 15:42


Hej!
Du är inbjuden till årsmöte med LiTHe Syra där alla medlemmar har rösträtt. Mötet kommer att äga rum onsdagen den 11:e oktober klockan 20.00 i U4 (C- huset). Det bjuds på matiga smörgåsar från Baljan (Jochen) och därför hinner man träna strax innan. Anmäl dig på hemsidan om du vill äta, och kommentera önskemål eller specialkost. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast dagen innan mötet.