Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Sök styret läsåret 2015/16!

Publicerad: 2015-03-29 - 17:50 av Albin Olausson

Uppdaterad: 2015-04-09 - 08:33


Är du elitlöpare, glad motionär eller funderar du på att kanske börja löpträna? LiTHe Syra är studentföreningen för alla typer av löpare.

Sedan bildandet 2007 har föreningen varit i ständig utveckling. Detta hade dock inte varit möjligt utan en engagerad och kreativ styrelse.

Vill du förvalta LiTHe Syras storslagna historia? Har du nya idéer för hur verksamheten kan utvecklas? Kommer du kanske att få nya idéer för hur verksamheten kan utvecklas?

Om du svarat Ja på någon av frågorna borde Du söka styret läsåret 2015/16!

Styrelsens poster är följande:
-Ordförande
-Kassör
-Sekreterare
-2 eller 3 Ledamöter

Sök en specifik post, eller till styrelsen i allmänhet.

Din ansökan får se ut hur som helst, men bifoga inte CV.

Skicka frågor eller ansökan till
Albin Olausson, albol750@student.liu.se
Staffan Ek, staffanek@gmail.com
(ansökan skickas till båda)

Sökningar mottages under april månad.

Valberedningens nomineringar presenteras på valmötet i maj

Väl mött

Valberedningen