Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Välkommen till LiTHe Syras årsmöte den 26/10

Publicerad: 2011-10-19 - 08:15 av NN


På årsmötet redovisar förra och nuvarande styret vad de har gjort och kommer att göra. Vill man höra på det så är det bara att komma förbi Alsättersgatan 9 C(ol1) klockan 20:00 . Det bjuds även på fika.

Motioner skickas till lithesyra@gmail.com senast 23 oktober.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en dag före årsmötet. Skicka ett mejl till adressen ovan för att få en kopia.

Dagordning

� Årsmötets öppnande
� Val av mötesordförande och mötessekreterare
� Val av justeringsman och tillika rösträknare
� Fråga om mötets behöriga utlysande
� Fastställande av röstlängd för mötet
� Godkännande av dagordning
� Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenteras.
� Resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår presenteras.
� Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående verksamhetsår
� Behandling av i rätt tid inkomna motioner
� Övriga frågor
� Årsmötets avslutande