Samarbetspartners

LiU Elitidrott LiTHe Vilse Idrottslyftet

Ny styrelse nästa år - höjd avgift

Publicerad: 2010-08-16 - 23:08 av NN


Den 20:e maj var det årsmöte och med c:a 10 deltagare på plats. På årsmötet var det genomgång av året som gått. En verksamhetsberättelse hade sammanställt av avgående styrelse och ekonomisk balans- och resultaträkning upprättades till mötet av kassör och ordförande. Den senare var första i historien för LiTHe Syra, då föreningen tidigare helt saknat kassa.

Ny styrelse valdes också. Sittande ordförande Fredrik Johansson sitter kvar, medan Johan Hydén övertar posten som evenemangsansvarig.

Nya styrelsemedlemmar är I:aren Andreas Åhwall som blir ny kassör. Sofia Salomonsson valdes i sin frånvaro, men i hennes samtycke, till träningsansvarig i Linköping, medan posten i Norrköping helt avskaffas. Slutligen valdes Hedda Lund till ny sekreterare, en post som tidigare varit vakant, men som vi nu finner nödvändig. Resultatet blir att tidigare års styrelse om fyra person blev fem i 2010/2011-års styrelse.

I övrigt beslutades att medlemsavgiften höjs från 20 kr till 50 kr per år. Detta motiverades med att vi behöver lite pengar i kassan för att kunna genomföra bokningar mm, samt att vi hellre subventionerar tillbaka summan vid egna arrangemang om överskottet blir bättre än väntat.